Ger klarhet i komplexa frågor
Som naturvetare, med en doktorsavhandling i teoretisk fysik bakom sig, insåg Kjell Andersson att det fanns ett glapp mellan forskarvärlden och övriga samhället. När han sedan arbetade på kärnkraftinspektionen såg han också hur komplicerade vetenskapliga utredningar blir underlag för politiska beslut, och att gränsytan mellan politik och vetenskap behöver bli effektivare.
Efter att ha arbetet med säkerhetsanalyser för slutförvaring av kärnbränsle, startade han Karita Research. Han tog tillsammans med andra konsulter och forskare fram en användbar modell för hur man lättare skapar klarhet inför beslut om komplicerade och kontroversiella frågor.
- Vi startade något som kallades Dialogprojektet, där kommundirektörer, miljöorganisationer och myndighetsföreträdare deltog, för att genomlysa kärnavfallshanteringen, förklarar Kjell.

Han brinner för att kommunicera komplex vetenskap och forskningsresultat till allmänhet och politiker. Genom åren har han fortsatt som konsult inom kärnavfallsområdet, men han betonar att Karita Research och metoderna för dialog har bäring på många andra områden.
- Nanoteknik, mobilstrålning och genmodifierade grödor är exempel på områden där komplex forskning måste ges klarhet för allmänhet och beslutsfattare. Men det är lika viktigt att etiska och politiska värderingar i samma frågor blir tydliga, menar Kjell.

Med en fast teoretisk grund har Karita Research alltså tagit fram modeller för analys och dialog i syfte att bringa klarhet i svåra frågor.
- För att dialogen ska ha trovärdighet är det viktigt att ingen drivande part manipulerar processen, transparensen är avgörande, understryker Kjell.

Karita Research har projekt både i Sverige och inom EU. Ett är med SKB, där Kjell leder en referensgrupp om kopparkorrosion vid slutförvaring av kärnavfall i berget. Kjell är också engagerad som expert till IAEA i Wien i frågor om deltagande och transparens. Ett annat projekt, som Karita koordinerar, och som började i januari 2011 är ett EU-projekt där 16 organisationer från 12 länder ingår.
- Det syftar bland annat till att implementera de modeller vi utvecklat även i andra länder, främst Tjeckien, Polen och Slovakien, avslutar Kjell.

Karita Research

Bransch:
Miljö

Telefon: 08-510 147 55


Email:
kjell.andersson@karita.se

Hemsida:
www.karita.se

Adress:
Karita Research
Box 6048
18706 Täby

| 13 SENASTE FÖRETAGEN